Wednesday, 16 November 2011

Soalan Ayam Jantan Yang Sombong

Sila jawab solan dibawah berpandukan cerita ' Ayam Jantan Yang Sombong'.
  1. Siapakah yang bersikap sombong dengan binatang ternakan yang lain?
  2. Siapakah ingain memakan ayam jantan tersebut?
  3. Mengapakah ayam bersikap sombong?
  4. Siapakah yang menolong ayam jantan tersebut?
  5. Apakan pengajaran cerita ini?
Jawapan :
  1. ___________________________________________________________________
  2. ___________________________________________________________________
  3. ___________________________________________________________________
  4. ___________________________________________________________________
  5. ___________________________________________________________________

No comments:

Post a Comment