Saturday, 19 November 2011

Penuhkan kotak kosong denagn huruf sesuai supaya menjadi 2 ungkapan yang sama maksud dengannya


1.  l _ n _ ah          d _ _ a _
      Maksud : Peniaga yang mengambil keuntungan yang terlalu tinggi.


2.  s _ ny _ m          k _ m _  _ ng
          Maksud : Senyum yang di buat-buat sahaja..


3.  r _n _an           _  _l _t
     Maksud : Mudah beramah mersa. 


4. _  _ t _ h         _ at _   
     Maksud : Seorang yang jujur


5.  o _ a _       _ _i _
          Maksud : Orang yang cerdik atau pintar. 

Jawapanya ialah...

1. lintah   darat
2. senyum   kambing
3. ringan   mulut   
4. putih    hati  
5. otak    cair         

No comments:

Post a Comment