Thursday, 2 June 2011

Peribahasa dan maksudnya


1. lintah darat - Peniaga yang mengambil keuntungan yang terlalu tinggi.
2. bagai aur dengan tebing - Hubungan yang rapat antara sama sama yang lain dan saling membantu.
3. anak dagang - Orang luar yang datang menetap di sesuatu tempat
4. Hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri, lebih baik di negeri sendiri
- Walau bagaimanapun kelebihan di negara orang, tetap negeri sendiri lebih baik lagi.
5. kalau takut dilambung ombak, jangan berumah di tepi pantai - Kalau takut berhadapan dengan penderitaan , lebih baik jangan melakukan sesuatu yang susah
6. indah khabar daripada rupa - Perkhabaran tentang sesuatu perkara yang dilebih-lebihkan.
7. hati gajah sama dilapah, hati kuman sama dicecah - Pengagihan yang sama banyak.
8. bukit sama didaki, lurah sama dituruni - Perhubungan yang sangat akrab, senang susah bersama.
9. kacang lupakan kulit Orang yang melupakan asalnya atau orang yang pernah menolongnya setelah mendapat kesenangan.
10. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung - Menurut adat atau peraturan di tempat yang kita diami atau tinggal.