Monday, 21 November 2011

Mari bermain sambil berteka-teki peribahasa di bawah......

1)
1)
cakar ___________
- tulisan yang buruk
2)
bermuka ___________
- tidak jujur
3)
 ___________ runtuh
- keuntungan tidak disangka-sangka
4)
lidah  ___________
- kata-kata yang tidak boleh dipercayai
5)
 ___________ api
- orang yang suka menghasut
6)
___________ otak
- terlalu kuat berfikir atau belajar
7)
nyawa-nyawa  ___________
- hampir-hampir mati
8)
 ___________ sepinggang
- pakaian yang tinggal pada diri sahaja
9)
bau-bau ___________
- tali persaudaraan yang jauh
10)
 ___________ lintah
- tajam pendengaran

a
e
w
r
g
b
m
t
m
a
n
l
i
p
n
x
f
h
c
a
e
g
a
d
u
r
i
a
n
f
o
a
t
n
y
r
a
r
a
r
a
p
k
i
a
u
s
y
t
n
c
n
l
m
k
a
t
i
g
n
d
d
q
a
a
a
g
a
a
l
a
m
p
d
g
h
e
e
t
m
b
a
m
n
s
i
f
e
u
u
u
h
y
t
a
a
t
i
t
v
m
a
f
a
s
l
e
t
t
t
n
i
r
i
e
a
m
a
t
a
l
a
r
b
e
g
d
u
r
y
l
a
i
l
g
h
m
f
b
c
b
r
q
a
z
a
i
p
i
u
g
e
r
z
i
a
a
s
r
e
r
k
n
h
g
f
m
a
c
o
r
k
a
n
i
p
a
l
g
m
z
e
j
v
n
s
e
h
e
l
a
i
u
t
b
d
r
f
a
k
s
a
t
q
p
o
l
s
a
e
a
a
k
a
v
a
s
a
z
b
i
o
i
n
l
a
s
w
t
w
t
z
k
z
e
a
s
b
g
a
t
v
s
i
b
h
p
a
s
i
g
c
n
a
n
r
g
t
k
a
f

m
a
k
i
t
a
l
g
a
t
a
a
t
u
s
a
y
o
l
o
b
n
a
i
a
s
w
u
a
n
u
o
i
e
a
s
a
g
.


.


.


.


Jawapan adalah seperti di bawah:-
a
e
w
r
g
b
m
t
m
a
n
l
i
p
n
x
f
h
c
a
e
g
a
d
u
r
i
a
n
f
o
a
t
n
y
r
a
r
a
r
a
p
k
i
a
u
s
y
t
n
c
n
l
m
k
a
t
i
g
n
d
d
q
a
a
a
g
a
a
l
a
m
p
d
g
h
e
e
t
m
b
a
m
n
s
i
f
e
u
u
u
i
y
t
a
a
t
i
t
v
m
a
f
a
s
l
e
t
t
t
n
i
r
i
e
a
m
a
t
a
l
a
r
b
e
g
d
u
r
y
l
a
i
l
g
h
m
f
b
c
b
r
q
a
z
a
i
p
i
u
g
a
r
z
n
a
a
s
r
e
r
k
n
h
g
f
m
a
a
o
r
k
a
n
i
p
a
l
g
m
m
e
k
v
n
s
e
h
e
l
a
i
u
t
a
e
i
f
a
k
s
a
t
q
p
o
l
s
a
e
m
a
k
a
v
a
s
a
z
b
i
o
i
n
l
e
s
w
t
w
t
z
k
z
e
a
s
b
g
a
r
v
s
i
b
h
p
a
s
i
g
c
n
a
n
a
g
t
k
a
f

m
a
k
i
t
a
l
g
s
t
a
a
t
u
s
a
y
o
l
o
b
n
a
i
a
s
w
u
a
n
u
o
i
e
a
s
a
g

No comments:

Post a Comment