Wednesday, 1 May 2013

Latihan kata Sendi 2

1. Nurul makan buah durian _________________ dia kenyang.
  a.  sejak
  b. terhadap
  c. sampai
  d. dengan
2.Hidung Nina mancung ____________________ seludang .
  a. bak
  b. sejak
  c. hingga
  d. tentang
3. Albert tidak dapat berjalan ___________________ terlibat dalam satu kemalangan jalan raya .
  a. pada
  b. kepada
  c. hingga
  d. sejak
4. Kami menunggu Talib _____________________ rumah Erina .
  a. ke
  b. sejak
  c. d. ari
  d. di
5. Nina , Penyebit rambut yang kamu cari itu ada ________________ Leela .
  a. Pada
  b. ke
  c. kepada
  d. daripada
6. Nasihat awak kepadanya __________________ mencurah air ke daun keladi .
  a. terhadap
  b. sampai
  c. Umpama
  d. tentang
7. Kami bersembunyi ____________________ dalam semak _____________ mengelak orang jahat itu.
  a. ke .... pada
  b. di .... untuk
  c. dari .... sejak
  d. di .... hingga
8. Surat itu saya terima _________________ emak saudara yang tinggal ___________ Filipina .
  a. dari .... di
  b. pada ... ke
  c. dari .... ke
  d. daripada .... di
9. Encik krishnan menceburi bidang perniagaan ________________ kecil .
  a. pada
  b. kepada
  c. dari
  d. sejak
10. Perhimpunan pemimpin bersama rakyat telah diadakan __________________ Sabtu lepas .
           a. kepada
           b.untuk
           c. pada
           d. Sejak

No comments:

Post a Comment