Saturday, 23 March 2013

Latihan Kata Sendi 1


1. Raja dan keluarganya ______________________ menetap di Sabah pada tahun 2009
  a. bagi
  b. untuk
  c.akan
  d. dari
2. Emak mengambil berat ________________ pelajaran saya.
  a. akan
  b. bagi
  c. terhadap
  d. dari
3. Mangsa kemalang itu tidak sedar _____________ pagi tadi .
  a. dari
  b. daripada
  c. di
  d. dengan
4. kasut sekolah biasanya dibuat ________________ kain kanvas dan getah .
  a. dari
  b. pada
  c. kepada
  d. daripada
5. Burung berbunyi _________________ orang bersiul .
  oleh
  hingga
  seperti
  bagi
6. Pada hari penyampaian hadiah Guru Besar berucap _______________ masalah disiplin murid .
  a. tentang
  b. oleh
  c. seperti
  d. dengan
7. Badannya besar _____________________ seekor gajah .
  a. hingga
  b. umpama
  c. sejak
  d. akan
8. Pemandu tidak boleh berani ___________________ membuta tuli , iaitu memandu dengan laju untuk menunjukkan kehandalan .
  a. bagi
  b. dari
  c. dengan
  d. sampai
9. Shanti sering mendapat pujian _____________ guru kerana suka membantu guru dan rakan - rakan .
  a. dari
  b. di
  c. kepada
  d. daripada
10. Guru merupakan orang yang perlu dihormati _________________ semua pelajar.
  a. kepada
  b. oleh
  c. pada
  d. umpama

No comments:

Post a Comment