Tuesday, 6 December 2011

Mari penuhkan peribahasa / ungkapan 2 perkataan dibawah


1.  m _ _ a _           h _ _i
      Maksud : Orang yang suka menderma dan tidak kedekut.


2.  o _ an _           t _ n _  _h
          Maksud : Orang yang menjadi perantara dua pihak.


3.  _an _i          k _  _ b _u
     Maksud : Orang yang suka mandi tanpa membersihkan badanya. 


4.  m_ _a        d _ it _ _  
     Maksud : Seorang yang hanya mementingkan duit semata-mata


5.  k _ t _       _ m _u _
          Maksud : Orang yang suka merayau-rayau tanpa haluan sehingga
          larut malam. 


Jawapanya ialah...

1.      murah hati
2.      orang   tengah
3.      mandi kerbau
4.      mata duitan
5.      kutu embun

No comments:

Post a Comment